iPhone giá sỉ

iphone giá sỉ mua ở đâu

a hải gửi tỉnh 0901797909
bé đẹp hcm 01216070707
sl giảm giá 50k 100k
F5 giá mới 16 > 18 /08/2017
iphone 7 99% + new tbh
98% – 500
32g hồng likenew 10.6
32g trắng likenew 10.9
32g đen _likenew 10.9
128 bóng likenew 12.9
____
32g hồng new tbh 11.0
32g đen_ new tbh 11.3
32g trắng new tbh 11.3
128 bóng new tbh 13.3
phụ kiện fullbox 7,7+ zin 900k
____________________________
iphone 7plus 99% + new tbh
98% – 500
32g hồng likenew 14.0
32g trắng likenew 14.1
32g đen_ likenew 14.1
32g vàng likenew 14.2
____
32g hồng new tbh 14.4
32g trắng new tbh 14.5
32g đen_ new tbh 14.5
32g vàng new tbh 14.6
____________________________
98% – 500
128g bóng likenew 15.9
128g hồng likenew 16.1
128g đen_ likenew 16.1
____
128 bóng new tbh 16.3
128 hồng new tbh 16.5
phụ kiện fullbox 7,7+ zin 900k
____________________________
5s bảo hành pin +80k
ko màng hình -300k
16 trắng đen xấu 2200
16 vàng 95% xấu 2300
___
16 trắng xám tv 2550
16 vàng thay võ 2650
____________________________
ip6 bảo hành pin +80k
16 vàng kxvx 4500
16 vàng thay vỏ 4950
____________________________
6s bảo hành pin +80k
16 trắng xám xấu 5400
16 hồng 95% xấu 5500
16 vàng 95% xấu 5700
___
16 trắng xám tv 5750
16 hồng thay võ 5850
16 vàng. thay võ 6050
___
98% -400
16 trắng xám zin 6150
16 hồng zin 99% 6250
16 vàng. zin 99% 6450
___
16 xám_ new tbh 7350
16 trắng new tbh 7350
16 hồng new tbh 7450
16 vàng new tbh 7750
32 hồng new tbh 8900
phụ kiện funllbox 450k
____________________________
6s plus bảo hành pin +80k
16 trắng xám xấu 7000
16 hồng 95% xấu 7200
16 vàng. 95% xấu 7400
___
16 trắng xám tv 7500
16 hồng thay võ 7700
16 vàng. thay vỏ 7900
___
98% -400
16 trắng xám zin 7950
16 hồng zin 99% 8150
16 vàng zin 99% 8350
___
16 vàng new tbh 9250
phụ kiện fullbox 450k
____________________________
iphone 6 plus hết
____________________________
lock màng hình lô
6s- 16 trắng xám 3990
6s- 16 hồng 96% 4100
6sp16 hồng 95% 4900
____________________________
ipad air 2 (4G)
16 trắng 99% 7200
16 vàng 99% 7400
____________________________
ipad Mini 4 (4G)
16 vàng 99% 7900
____________________________
ipad Mini 2 (4G)
16 trắng 99% 4800
____________________________
ipad 4 (4G)
16 trắng 98% 3800
16 trắng 99% 4000
____________________________
cụm ko màng hình văn tay
6- 16g 3000
6s16g 4000
6sp16 5000
5s 16 1400
____________________________
lưu ý > giá bán sỉ khách lẻ mua +300k ko phụ kiện
Thời Gian Bảo Hành
5s 6s 7 iPad cũ 10 ngày ,new acti 3 ngày
(nhận bảo hành sau 11h) thứ 2 => thứ 7: 11h – 17h
____________________________
Không Bảo Hành
Treo cáp | Ko imei | icloud | văn tay | cảm ứng | màn hình
____________________________
Tài Khoản : Huỳnh Thanh Sang
Vcb 0251002736695
Scb 060151758218
đông Á 0110564850
Agri 6421205297744
ACBbank 239661619
____________________________
đặt hàng alo
0901797909 A hải gửi tỉnh
01216070707 bé đẹp hcm
iPhoneGiaSi.vn
chỉ có 14 kinh dương vương p13 Q6
boss 0943000999 hậu