iPhone 6S,iPhone 6S Plus,iPhone 7,iPhone 7 Plus đổi bảo hành, chưa active VN/A giá rẻ | iPhonegiasi …

0901797909 a hải <= khách tỉnh
01216070707 bé đẹp <= hcm
F5 giá mới 18 >20 /07/2017
iphone new tbh chưa acti
6s16 xám trắng 7500
6s16 hồng new 7600
6s16 vàng. new 7950
___
6s32 xám trắng 9000
6s32 hồng new 9100
6s32 vàng. new 9400
___
6s+16 xám trắng 8800
6s+16 hồng new 9000
6s+16 vàng. new 9200
___
7-32 hồng new 11.5
7-32 trắng new 11.8
7-32 đen_ new 11.8
7-32 vàng new 11.9
___
7-128 bóng new 13.7
7-128 hồng new 13.7
7-128 trắng new 13.8
7-128 đen_ new 13.8
7-128 vàng new 13.9
7-128 đỏ new 15.5
___
7+32 hồng new 14.9
7+32 trắng new 15.0
7+32 đen_ new 15.0
7+32 vàng new 15.1
___
7+128 bóng new 16.8
7+128 hồng new 16.8
7+128 trắng new 16.9
7+128 đen_ new 16.9
7+ 128 vàng new 17.0
phụ kiện 6s, 6sp 450k
phụ kiện 7,7+ zin 800k
_________________________________
iphone đẹp zin 99%
5s16 trắng xám zin 2600
5s16 vàng zin 99% 2700
___
6s zin 98% -400
6s16 trắng xám zin 6250
6s16 hồng zin 99% 6450
6s16 vàng. zin 99% 6800
___
6s plus 98% -400
6s+16 trắng xám zin 7900
6s+16 hồng zin 99% 8100
6s+16 vàng. zin 99% 8400
___
6s+64 đen_ zin 99% 10.2
6s+64 vàng zin 99% 10.7
___
7-32 hồng zin 99% 11.0
7-32 trắng zin 99% 11.2
7-32 đen_ zin 99% 11.2
7-32 vàng. zin 99% 11.3
___
7+32 hồng 99% 14.2
7+32 trắng 99% 14.3
7+32 đen_ 99% 14.3
7+32 vàng 99% 14.4
___
7+128 bóng 99% 16.0
7+128 hồng 99% 16.0
7+128 trắng 99% 16.1
7+128 đen_ 99% 16.1
7+128 vàng 99% 16.2
phụ kiện 6s, 6sp 450k
phụ kiện 7,7+ zin 800k
_________________________________
iphone thay võ mới
bảo hành pin + 80k
5s16 trắng xám 2450
5s16 vàng võ thay 2550
___
6-16 trắng xám ==
6-16 vàng thay võ ==
___
6s16 trắng xám 5750
6s16 hồng thay võ 5950
6s16 vàng. thay võ 6300
___
6s+16 trắng xám 7400
6s+16 hồng thay võ 7600
6s+16 vàng. thay vỏ 7900
_________________________________
iphone kính xấu võ xấu
bảo hành pin + 80k
5s16 trắng đen ==
5s16 vàng 95% ==
___
6-16 trắng đen ==
6-16 vàng 95% ==
___
6s16 trắng xám 5350
6s16 hồng 95% 5550
6s16 vàng. 95% 5900
___
6s+16 trắng xám 6900
6s+16 hồng 95% 7100
6s+16 vàng. 95% 7400
_________________________________
iphone 6 plus hết
_________________________________
iphone lock màng hình lô
6s16 trắng xám 4000
6s16 hồng 95% 4200
6s16 vàng 95% 4400
__
6s+16 hồng 95% 5200
_________________________________
iPad Pro 9.7 4G
32 xám 99% 10.9
_________________________________
ipad air 2 (4G)
16 đen_ likenew 6900
16 trắng likenew 7100
16 vàng likenew 7500
new +900k
_________________________________
ipad Mini 4 (4G)
16 đen_ likenew 7500
16 trắng likenew 7700
16 vàng likenew 8000
_________________________________
ipad 4 (4G)
16 trắng 98% 3800
16 trắng 99% 4000
_________________________________
không văn tay 99%
6 – 16g 3600
6s 16g 4700 | 64g 6500
6s+16g 6200
_________________________________
cụm ko văn tay ko mh
6 – 16gb 2900
6s 16gb 4000 | 64g 5800
6sp 16g 4900
_________________________________
lưu ý > giá bán sỉ khách lẻ mua +300k iphone ipad cũ ko phụ kiện
Thời Gian Bảo Hành
5s 6 6plus iPad cũ 10 ngày ,new acti 3 ngày
(nhận bảo hành sau 11h)
thứ 2 => thứ 7: 11h – 17h
______________________________
Không Bảo Hành
Treo cáp | Ko imei | icloud | văn tay | cảm ứng | màn hình
______________________________
Tài Khoản Mới Huỳnh Thanh Sang
Vcb 0251002736695
Scb 060151758218
đông Á 0110564850
Agri 6421205297744
ACBbank 239661619
______________________________
đặt hàng qua tin nhắn
0901797909 A hải gửi tỉnh
01216070707 bé đẹp cửa hàng
iPhoneGiaSi.vn Không Có Chi Nhánh
chỉ có 14 kinh dương vương p13 Q6
boss 0943000999 hậu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *