iphone 5 giá sỉ, iphone 5s giá sỉ, iphone 4 4s giá sỉ

bảng giá iphone sỉ
19/5 => 24/5/2015
_________________
lưu ý > iphone giá sỉ bán buôn cho cửa hàng khách lẻ mua +400k
đã ghi giá bán rồi
xin đừng hỏi iphone 4 giá bao nhiêu
8gb đen 96% ====
16g đen 96% 1t950
32g đen 96% 2t050
=====
8gb đen likenew 99% ===
16g đen likenew 99% 2t05
32g đen likenew 99% 2t15
=====
16g đen new full box 2t3
32g đen new full box 2t4
  _______________________________________
iphone ipad cũ không phụ kiện
8gb trắng 95% ===
16g trắng 95% 2t05
32g trắng 95% 2t15
=====
8gb trắng likenew 99% ===
16g trắng likenew 99% 2t15
32g trắng likenew 99% 2t25
=====
16g trắng new full box 2t4
32g trắng new full box 2t5
__________________________________________
lưu ý > iphone giá sỉ bán buôn cho cửa hàng khách lẻ mua +400k
iphone ipad cũ không phụ kiện
đã ghi giá bán rồi
xin đừng hỏi iphone 4s giá bao nhiêu
8gb đen 96% 2t100
16g đen 96% 2t400
32g đen 96% 2t550
64g đen 96% 2t650
=====
8gb đen likenew 99% 2t2
16g đen likenew 99% 2t5
32g đen likenew 99% 2t7
64g đen likenew 99% 2t8
=====
16g đen new fullbox 2t8
32g đen new fullbox 3t0
64g đen new fullbox 3t1
________________________________________
iphone ipad cũ không phụ kiện
16g trắng 95% 2t45
32g trắng 95% 2t65
64g trắng 95% 2t75
=====
16g trắng likenew 99% 2t6
32g trắng likenew 99% 2t8
64g trắng likenew 99% 2t9
=====
16g trắng new fullbox 2t9
32g trắng new fullbox 3t1
64g trắng new fullbox 3t2
___________________________
iphone ipad cũ không phụ kiện
lưu ý > iphone giá sỉ bán buôn cho cửa hàng khách lẻ mua +400k
đã ghi giá bán rồi
xin đừng hỏi iphone 5 giá bao nhiêu
iphone 5 16g lên 5s gold 4t9
iphone 5 32g lên 5s gold 5t1
iphone 5 64g lên 5s gold 5t2
=====
iphone 5 16g lên 6 gold 5t2
iphone 5 32g lên 6 gold 5t4
iphone 5 64g lên 6 gold 5t5
____________________________
đã ghi giá bán rồi
xin đừng hỏi iphone 5 giá bao nhiêu
16g đen kính vỏ xấu 90% 4t0
32g đen kính vỏ xấu 90% 4t2
64g đen kính vỏ xấu 90% 4t3
=====
16g đen 95% 4t2
32g đen 95% 4t4
64g đen 95% 4t5
=====
16g đen likenew 99% 4t4
32g đen likenew 99% 4t6
64g đen likenew 99% 4t7
=====
16g đen new 4t6
32g đen new 4t8
64g đen new 4t9
=====
16g đen new fullbox 5t0
32g đen new fullbox 5t2
64g đen new fullbox 5t3
______________________________________
iphone ipad cũ không phụ kiện
iphone 5 trắng
16g trắng 96% 4t6
32g trắng 96% 4t8
64g trắng 96% 4t9
=====
16g trắng likenew 99% 4t85
32g trắng likenew 99% 5t05
64g trắng likenew 99% 5t15
=====
16g trắng new 5t05
32g trắng new 5t25
64g trắng new 5t45
=====
16g trắng new fullbox 5t45
32g trắng new fullbox 5t65
64g trắng new fullbox 5t75
_________________________________________
lưu ý > iphone giá sỉ bán buôn cho cửa hàng khách lẻ mua +400k
iphone ipad cũ không phụ kiện
đã ghi giá bán rồi
xin đừng hỏi iphone 5s giá bao nhiêu
iphone 5s xám check imei 2014

16g xám 98% 6t3
32g xám 98% 6t5
64g xám 98% 6t7
=====
16g xám likenew 99% 6t5
32g xám likenew 99% 6t7
64g xám likenew 99% 6t9
=====
16g xám new 6t7
32g xám new 6t9
64g xám new 7t1
=====
16g xám fullbox new 7t1
32g xám fullbox new 7t3
64g xám fullbox new 7t5
_______________________________________
iphone ipad cũ không phụ kiện
iphone 5s trắng
check imei 2014

16g trắng 98% 67
32g trắng 98% 6t9
64g trắng 98% 7t1
=====
16g trắng likenew 99% 6t9
32g trắng likenew 99% 7t1
64g trắng likenew 99% 7t3
=====
16g trắng new 7t2
32g trắng new 7t4
64g trắng new 7t6
=====
16g trắng new fullbox 7t7
32g trắng new fullbox 7t9
64g trắng new fullbox 8t1
__________________________________________
iphone ipad cũ không phụ kiện
iphone 5s vàng
check imei 2014

16g vàng 98% 7t3
32g vàng 98% 7t5
64g vàng 98% 7t7
=====
16g vàng likenew 99% 7t5
32g vàng likenew 99% 7t7
64g vàng likenew 99% 7t9
=====
16g vàng new 7t8
32g vàng new 8t0
64g vàng new 8t2
=====
16g vàng fullbox new 8t2
32g vàng fullbox new 8t4
64g vàng fullbox new 8t6
_________________________________________
lưu ý > iphone giá sỉ bán buôn cho cửa hàng khách lẻ mua +400k
16g đen 10t4 trắng 10t6 vàng 11t1
64g đen 12t0 trắng 12t0 vàng 12t5
128 đen 13t0 trắng 13t0 vàng 13t5
=====
16g đen 7t8 – trắng 8t1
32g đen 8t1 – trắng 8t4
=====
16g đen 4t9 – trắng 5t2
32g đen 5t2 – trắng 5t5
=====
16g đen 5t6 – trắng 5t8
32g đen 5t8 – trắng 6t0
=====
16g đen 4t5 – trắng 4t7
32g đen 4t7 – trắng 4t9
=====
16g đen 3t7 – trắng 3t9
32g đen 3t9 – trắng 4t1
=====
ipad 1 16g wifi 3g 98% 2t2
ipad 1 32g wifi 3g 98% 2t3
ipad 1 64g wifi 3g 98% 2t4
________________
Chế độ bảo hành
iphone 4 4s 15 ngày | iphone 5 5s ipad máy 7 ngày
Trả máy bảo hành sau 1h nhận
0943000999 a hậu hàng bán đúng giá
(14 kinh dương vương p13 Q6 hcm gần hãng xe toyota)
thứ 2 > 7 làm việc 9 => 7 tối | chủ nhật 9 => 2 chiều
Không bảo hành
đối với các trường hợp
Treo cáp => ko imei => màn hình =>
icloud => văn tay 5s => pin 4 4s
đặt hàng qua tin nhắn
tên + số dt nhận | số lượng hàng
gửi tài khoản | gửi hàng về.
(toa hàng gửi tỉnh 30tr >15 máy)
Vietcombank 0251006666666 | Sacombak 060211111111
Đông á 0103001204| Agribank 1700206017671 | Nguyễn Thanh Hậu

One Response to iphone 5 giá sỉ, iphone 5s giá sỉ, iphone 4 4s giá sỉ

 1. iPhone Giá Sỉ viết:

  http://iphonegiasi.vn/ | http://iphonegiasi.net | http://iphonegiasi.com.vn/
  http://www.iphonegiasi.net.vn/ | http://www.iphoneipadgiasi.vn/
  bảng giá iphone sỉ
  18/5 => 22/5/2015
  _________________
  lưu ý > iphone giá sỉ bán buôn cho cửa hàng khách lẻ mua +400k
  đã ghi giá bán rồi
  xin đừng hỏi iphone 4 giá bao nhiêu
  iphone 4 đen
  8gb đen 96% ==== 16g đen 96% 1t950 32g đen 96% 2t050 =====
  8gb đen likenew 99% === 16g đen likenew 99% 2t05
  32g đen likenew 99% 2t15
  =====
  16g đen new full box 2t3
  32g đen new full box 2t4
  _______________________________________ iphone ipad cũ không phụ kiện
  iphone 4 trắng
  8gb trắng 95% ===
  16g trắng 95% 2t05
  32g trắng 95% 2t15
  =====
  8gb trắng likenew 99% ===
  16g trắng likenew 99% 2t15
  32g trắng likenew 99% 2t25
  =====
  16g trắng new full box 2t4
  32g trắng new full box 2t5
  __________________________________________
  lưu ý > iphone giá sỉ bán buôn cho cửa hàng khách lẻ mua +400k
  iphone ipad cũ không phụ kiện
  đã ghi giá bán rồi
  xin đừng hỏi iphone 4s giá bao nhiêu
  iphone 4s đen
  8gb đen 96% 2t100
  16g đen 96% 2t400
  32g đen 96% 2t550
  64g đen 96% 2t650
  =====
  8gb đen likenew 99% 2t250
  16g đen likenew 99% 2t550
  32g đen likenew 99% 2t700
  64g đen likenew 99% 2t800
  =====
  16g đen new fullbox 2t850
  32g đen new fullbox 3t000
  64g đen new fullbox 3t100
  ________________________________________
  iphone ipad cũ không phụ kiện
  iphone 4s trắng
  16g trắng 95% 2t500
  32g trắng 95% 2t650
  64g trắng 95% 2t750
  =====
  16g trắng likenew 99% 2t650
  32g trắng likenew 99% 2t800
  64g trắng likenew 99% 2t900
  =====
  16g trắng new fullbox 2t950
  32g trắng new fullbox 3t100
  64g trắng new fullbox 3t200
  ___________________________
  iphone ipad cũ không phụ kiện
  lưu ý > iphone giá sỉ bán buôn cho cửa hàng khách lẻ mua +400k
  đã ghi giá bán rồi
  xin đừng hỏi iphone 5 giá bao nhiêu
  iphone 5 lên 5s gold
  iphone 5 16g lên 5s gold 4t9
  iphone 5 32g lên 5s gold 5t1
  iphone 5 64g lên 5s gold 5t2
  =====
  iphone 5 lên 6 gold
  iphone 5 16g lên 6 gold 5t2
  iphone 5 32g lên 6 gold 5t4
  iphone 5 64g lên 6 gold 5t5
  ____________________________
  đã ghi giá bán rồi
  xin đừng hỏi iphone 5 giá bao nhiêu
  iphone 5 đen
  16g đen kính vỏ xấu 90% 4t0 32g đen kính vỏ xấu 90% 4t2 64g đen kính vỏ xấu 90% 4t3 =====
  16g đen 95% 4t2 32g đen 95% 4t4 64g đen 95% 4t5 =====
  16g đen likenew 99% 4t4 32g đen likenew 99% 4t6 64g đen likenew 99% 4t7 =====
  16g đen likenew 99% 4t5 32g đen likenew 99% 4t7
  64g đen likenew 99% 4t8
  (zin nguyên bản óc chưa bung)
  =====
  16g đen new 4t6
  32g đen new 4t8
  64g đen new 4t9
  =====
  16g đen new fullbox 5t0
  32g đen new fullbox 5t2
  64g đen new fullbox 5t3
  ______________________________________ iphone ipad cũ không phụ kiện
  iphone 5 trắng
  16g trắng 96% 4t650
  32g trắng 96% 4t850
  64g trắng 96% 4t950
  =====
  16g trắng likenew 99% 4t9
  32g trắng likenew 99% 5t1
  64g trắng likenew 99% 5t2
  =====
  16g trắng likenew 99% 5t0
  32g trắng likenew 99% 5t2
  64g trắng likenew 99% 5t3
  (zin nguyên bản ốc chưa bung)
  =====
  16g trắng new 5t1
  32g trắng new 5t3
  64g trắng new 5t4
  =====
  16g trắng new fullbox 5t5
  32g trắng new fullbox 5t7
  64g trắng new fullbox 5t8
  _________________________________________
  lưu ý > iphone giá sỉ bán buôn cho cửa hàng khách lẻ mua +400k
  iphone ipad cũ không phụ kiện
  đã ghi giá bán rồi
  xin đừng hỏi iphone 5s giá bao nhiêu
  iphone 5s xám check imei 2014
  16g xám 98% 6t5
  32g xám 98% 6t7
  64g xám 98% 6t9
  =====
  16g xám likenew 99% 6t7
  32g xám likenew 99% 6t9
  64g xám likenew 99% 7t1
  =====
  16g xám new 6t9
  32g xám new 7t1
  64g xám new 7t3
  =====
  16g xám fullbox new 7t2
  32g xám fullbox new 7t4
  64g xám fullbox new 7t6
  _______________________________________ iphone ipad cũ không phụ kiện
  iphone 5s trắng check imei 2014
  16g trắng 98% 7t0
  32g trắng 98% 7t2
  64g trắng 98% 7t4
  =====
  16g trắng likenew 99% 7t2
  32g trắng likenew 99% 7t4
  64g trắng likenew 99% 7t6
  =====
  16g trắng new 7t5
  32g trắng new 7t7
  64g trắng new 7t9
  =====
  16g trắng new fullbox 7t9
  32g trắng new fullbox 8t1
  64g trắng new fullbox 8t3
  __________________________________________ iphone ipad cũ không phụ kiện
  iphone 5s vàng check imei 2014
  16g vàng 98% 7t4
  32g vàng 98% 7t6
  64g vàng 98% 7t8
  =====
  16g vàng likenew 99% 7t6
  32g vàng likenew 99% 7t8
  64g vàng likenew 99% 8t0
  =====
  16g vàng new 7t9
  32g vàng new 8t1
  64g vàng new 8t3
  =====
  16g vàng fullbox new 8t3
  32g vàng fullbox new 8t5
  64g vàng fullbox new 8t7
  _________________________________________
  lưu ý > iphone giá sỉ bán buôn cho cửa hàng khách lẻ mua +400k
  ipad air 2 wifi 4g new acti rồi
  16g đen 10t4 – trắng 10t6 – vàng 11t1
  64g đen 12t0 – trắng 12t0 – vàng 12t5
  128 đen 13t0 – trắng 13t0 – vàng 13t5
  =====
  ipad air 1 wifi 4g
  16g đen 7t8 – trắng 8t1
  32g đen 8t1 – trắng 8t4
  =====
  ipad mini 1 wifi 4g 99%
  16g đen 4t9 – trắng 5t2
  32g đen 5t2 – trắng 5t5
  =====
  ipad 4 wifi 4g 98%
  16g đen 5t7 – trắng 5t9
  32g đen 6t0 – trắng 6t2
  =====
  ipad 3 wifi 4g 98%
  16g đen 4t6 – trắng 4t8
  32g đen 4t9 – trắng 5t1
  =====
  ipad 2 wifi 3g 98%
  16g đen 3t8 – trắng 4t0
  32g đen 4t0 – trắng 4t2
  =====
  ipad 1
  ipad 1 16g wifi 3g 98% 2t2
  ipad 1 32g wifi 3g 98% 2t3
  ipad 1 64g wifi 3g 98% 2t4
  ________________
  Chế độ bảo hành
  iphone 4 4s 15 ngày | iphone 5 5s ipad máy 7 ngày
  Trả máy bảo hành sau 1h nhận
  0943000999 a hậu hàng bán đúng giá
  (14 kinh dương vương p13 Q6 hcm gần hãng xe toyota)
  thứ 2 > 7 làm việc 9 => 7 tối | chủ nhật 9 => 2 chiều
  Không bảo hành
  đối với các trường hợp
  Treo cáp => ko imei => màn hình =>
  icloud => văn tay 5s => pin 4 4s
  đặt hàng qua tin nhắn
  tên + số dt nhận | số lượng hàng
  gửi tài khoản | gửi hàng về.
  (toa hàng gửi tỉnh 30tr >15 máy)
  Vietcombank 025100 666 6666 | Sacombak 0602 1111 1111
  Đông á 0103001204| Agribank 1700206017671 | Nguyễn Thanh Hậu

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *