iphone giá sỉ mua ở đâu

a hải @ gửi tỉnh 0901797909
bé đẹp @ hcm 01216070707
F5 giá mới 28>30 /07/2017
iphone 7 chưa acti
7-32 hồng new tbh 11.5
7-32 trắng new tbh 11.8
7-32 đen_ new tbh 11.8
7-32 vàng new tbh 11.9
___
7-128 bóng new tbh 13.6
7-128 hồng new tbh 13.6
7-128 trắng new tbh 13.7
7-128 đen_ new tbh 13.7
phụ kiện fullbox 7,7+ zin 800k
_______________________________
7 plus 32g chưa acti
7+32 hồng new tbh 14.9
7+32 trắng new tbh 15.0
7+32 đen_ new tbh 15.0
7+32 vàng new tbh 15.1
_______________________________
7+128 bóng hồg tbh 16.8
7+128 trắng đen tbh 16.9
7+128 vàng new tbh 17.0
phụ kiện fullbox 7,7+ zin 800k
_______________________________
iphone 5s quốc tế
bảo hành pin +80k
5s16 trắng đen xấu 2200
5s16 vàng xấu 2300
___
5s16 trắng xám thay võ 2550
5s16 vàng thay võ 2650
___
5s16 trắng xám zin 99% 2750
5s16 vàng zin 99% 2850
_______________________________
iphone 6 quốc tế
bảo hành pin +80k
6-16 trắng đen ==
6-16 vàng xấu ==
___
6-16 trắng xám võ ==
6-16 vàng thay võ ==
_______________________________
iphone 6s quốc tế
6s16 trắng xám 5400
6s16 hồng xấu 5600
6s16 vàng xấu 5800
___
6s16 trắng xám võ 5800
6s16 hồng thay võ 6000
6s16 vàng. thay võ 6200
___
98% -500k
6s16 trắng xám zin 6300
6s16 hồng zin 99% 6500
6s16 vàng. zin 99% 6700
___
6s16 xám trắng tbh 7500
6s16 hồng new tbh 7700
6s16 vàng. new tbh 7900
___
6s32 xám trắng tbh 9000
6s32 hồng new thb 9200
6s32 vàng. new thb 9400
phụ kiện funllbox 450k
_______________________________
iphone 6s plus quốc tế
6s+16 trắng xám 7000
6s+16 hồng 95% 7200
6s+16 vàng. 95% 7400
___
6s+16 trắng xám võ ==
6s+16 hồng thay võ ==
6s+16 vàng. thay vỏ ==
___
98% -500k
6s+16 trắng xám 99% ==
6s+16 hồng zin 99% ==
6s+16 vàng zin 99% ==
___
6s+16 xám trắng tbh 8800
6s+16 hồng new tbh 9000
6s+16 vàng new tbh 9200
phụ kiện fullbox 450k
_______________________________
iphone 6 plus hết
_______________________________
iphone lock Mh lô -400k
6s16 trắng xám 4500
6s16 hồng 96% 4600
6s16 vàng 96% 4800
__
6s+16 hồng 96% 5900
6sp mh lô -700k
_______________________________
ipad air 2 (4G)
16 đen_ 7100
16 trắng 7200
16 vàng 7400
_______________________________
ipad Mini 4 (4G)
16 vàng 7900
_________________________
ipad Mini 2 (4G)
16 đen_ 4700
16 trắng 4800
__________________
ipad (4G)
16 đen_ 4000
16 trắng 4200
_______________________
không văn tay 99%
6 – 16g 3600
6s 16g 4700 | 64g 6200
6sp16g 6200
_______________________________
lưu ý > giá bán sỉ khách lẻ mua +300k iphone ipad cũ ko phụ kiện
Thời Gian Bảo Hành
5s 6 6plus iPad cũ 10 ngày ,new acti 3 ngày
(nhận bảo hành sau 11h)
thứ 2 => thứ 7: 11h – 17h
____________________________
Không Bảo Hành
Treo cáp | Ko imei | icloud | văn tay | cảm ứng | màn hình
____________________________
Tài Khoản : Huỳnh Thanh Sang
Vcb 0251002736695
Scb 060151758218
đông Á 0110564850
Agri 6421205297744
ACBbank 239661619
____________________________
đặt hàng qua tin nhắn
0901797909 A hải gửi tỉnh
01216070707 bé đẹp cửa hàng
iPhoneGiaSi.vn Không Có Chi Nhánh
chỉ có 14 kinh dương vương p13 Q6
boss 0943000999 hậu