Nhà Phân Phối iPhone giá sỉ, iPhone giá rẻ – iPhone Giá Sỉ Ship Hàng Toàn Quốc‎

0901797909 a hải khách tỉnh
1216070707 bé đẹp cửa hàng
mua số lượng xx sms ép giá
___________________________
F5 giá mới 29/3 = >31/3/2017
ipad air 2
16g đen_ 99% 7400
16g trắng 99% 7600
16g vàng 99% 7900
______
32g đen_ 99% 8700
32g trắng 99% 8900
32g vàng 99% 9200
_______________
iphone 7
7- 32g đen_ trắng 99% 12.3
7- 32g vàng hồng 99% 12.3
7+32g đen_ trắng 99% 15.4
7+32g vàng hồng 99% 15.4
____________________________
new tbh hàng chính hãng
6s16g xám. chưa acti 8100
6s16g trắng chưa acti 8100
6s16g hồng chưa acti 8300
6s16g vàng chưa acti 8550
____
6s64g xám. chưa acti 10.0
6s64g trắng chưa acti 10.0
6s64g hồng chưa acti 10.2
6s64g vàng chưa acti 10.4
6s128 hồng chưa acti 10.9
6s32g xám. chưa acti 9.7
____
6sp16 xám. chưa acti 9500
6sp16 trắng chưa acti 9500
6sp16 hồng chưa acti 9700
6sp16 vàng chưa acti 9900
6sp64 new gọi
phụ kiện zin máy +500k
15c giãm 150k
__________________________
new tbh hàng chính hãng
7- 32g đen_ trắng new 13.2
7- 32g hồng vàng new 13.2
7+32g đen_ trắng new ==
7+32g hồng vàng new ==
phụ kiện zin máy +999k
____________________________
5s 16g bảo hành pin +80k
16 kxvx 2450
16 kính đẹp 2600
16 xám trắng 98% 2750
16 xám trắng võ thay 2900
____
16 kxvx 2550
16 kính đẹp 2700
16 vàng 98% 2850
16 vàng võ thay 3000
____________________________
5s 32g bảo hành pin +80k
32 kvxv 2850
32 kính đep 3000
32 xám trắng 98% 3200
32 xám trắng 99% 3500
____
32 kvxv 2950
32 kính đep 3100
32 vàng 98% 3300
32 vàng 99% 3600
____________________________
iphone 6 cụm
16g kvt + hư mh 3300
____________________________
iphone 6 bảo hành pin +80k
ko lấy màn hình 500k
16 xám_ kxvx 4300
16 trắng kxvx 4300
16 vàng kxvx 4500
____
16 xám_ vỏ thay 4800
16 trắng vỏ thay 4800
16 vàng vỏ thay 5000
____
98% = võ thay
16 xám_ vỏ zin 99% 5100
16 trắng vỏ zin 99% 5100
16 vàng vỏ zin 99% 5300
phụ kiện zin máy +400k
____________________________
iphone 6 bảo hành pin +80k
ko lấy màn hình -500k
64 xám_ kxvx 5100
64 trắng kxvx 5100
64 vàng kxvx ==
____
64 xám_ vỏ thay 5700
64 trắng vỏ thay 5700
64 vàng vỏ thay ==
phụ kiện zin máy +400k
____________________________
iphone 6 plus
16g vỏ thay 6500
128 vỏ thay 8000
____________________________
iphone 6s 16g
16 xám_ kxvx 5850
16 trắng kxvx 5850
16 hồng kxvx 6050
16 vàng kxvx 6300
_____
16 xám_ vỏ thay 6450
16 trắng vỏ thay 6450
16 hồng vỏ thay 6650
16 vàng vỏ thay 6900
_____
16 xám_ vỏ zin 99% 6850
16 trắng vỏ zin 99% 6850
16 hồng vỏ zin 99% 7050
16 vàng vỏ zin 99% 7300
new chưa acti +
phụ kiện zin máy +500k
____________________________
iphone 6s 64g
64 xám_ vỏ thay 8600
64 trắng vỏ thay 8600
64 hồng vỏ thay 8800
64 vàng vỏ thay 8900
_____
64 xám_ vỏ zin 99% ==
64 trắng vỏ zin 99% ==
64 hồng vỏ zin 99% ==
64 vàng vỏ zin 99% ==
new chưa acti +
phụ kiện zin máy +500k
____________________________
6s plus 16g
16 xám_ kxvx 7600
16 trắng kxvx 7600
16 hồng kxvx 7800
16 vàng kxvx 7900
_____
16 xám_ vỏ thay 8100
16 trắng vỏ thay 8100
16 hồng vỏ thay 8300
16 vàng vỏ thay 8400
_____
16 xám_ vỏ zin 99% 8500
16 trắng vỏ zin 99% 8500
16 hồng vỏ zin 99% 8700
16 vàng vỏ zin 99% 8800
new chưa acti +
phụ kiện zin máy +500k
____________________________
6s plus 64g
64 xám_ vỏ zin 99% 11.0
new chưa acti +
phụ kiện zin máy +500k
____________________________
iphone 6 cụm
16g kvt + hư mh 3300
____________________________
không văn tay 98%
6-  16gb 4200, 64g 4800
6s 16gb 5500, 64g 7800
6sp 16g 6900
_____________________________
lưu ý > giá bán sỉ khách lẻ mua +300k iphone ipad cũ ko phụ kiện
Thời Gian Bảo Hành
5s 6 6plus iPad cũ 10 ngày ,new acti 3 ngày
(nhận bảo hành sau 11h)
thứ 2 => thứ 7: 11h – 17h
______________________________
Không Bảo Hành
Treo cáp | Ko imei | icloud | văn tay | cảm ứng | màn hình
______________________________
Tài Khoản : Cao ngọc thạch
Vcb 0251002735737 <=> Sacom 060128713436
đông Á 0110271712 <=> Agriba 6421205268440
______________________________
đặt hàng qua tin nhắn
mua số lượng
gọi ép giá 100k-150k-200k
0901797909 A hải gửi tỉnh
01216070707 bé đẹp cửa hàng
iPhoneGiaSi.vn Không Có Chi Nhánh
chỉ có 14 kinh dương vương p13 Q6
boss 0943000999 hậu